Avís legal

Aquest avís legal té l’objectiu d’informarte dels teus drets i obligacions com a usuari d’aquest lloc web. Aquí trobaràs tota la informació que necessites sobre aquest lloc web, la seva activitat, les seves dades personals, i la seva finalitat, així com les seves normes d’ús que regulen la utilització d’aquest lloc web.

En el moment en el que accedeixes a aquest lloc web catalunyaindependent.eu asumeixes la condició d’usuari, per tant el contingut d’aquest avís legal t’afecta directament. Per això, es important que llegueixis per tener coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.

Per començar, has de saber que aquest lloc web cumpleix amb les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l’objectiu d’aportar-te les garantíes, la seguretat i la transparència que, com a usuari et corresponen, a l’hora d’utilitzar aquesta web.

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica les regulacions del tractament de les dades personals en el diferents països de la UE.

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’asumir els responsables d’una web o un blog a l’hora de gestionar aquesta informació.

La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrónics, com és el cas d’aquest lloc web.

Dades d’identificació

El responsable i titular d’aquest lloc web és
ASLIAMO MM GLOBAL SEVICES. S.L. (En endavant catalunyaindependet.eu)

Nom: ASLIAMO MM GLOBAL SEVICES. S.L.

NIF: B-67430322

Activitat del lloc web: Disseny i distribució de material de merchandising relacionat amb catalunya independent. Correu electrònic: info@catalunyaindependent.eu

Les dades que ens facilites amb el teu consentiment i d’acord amb l´ús establert en la nostra Política de Privacitat, seràn incorporats a un fitxer automàtic, degudament escrit dins la Agencia Española de Protección de Datos, en el qual el responsable d’aquest fitxer és: catalunyaindependent.eu. Això vol dir que les teves dades romandràn segures, d’acord amb el que estableix la llei.

Normes d’accés al lloc web

Com a usuari de la nostra web, també tens una sèrie d’obligacions:

No podràs utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, a l’ordre públic i en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal.

No podràs realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identidad falsa.

Tu seràs l’únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introdueixis en aquesta web i de les dades personals que ens facilitis per a les finalitats previstes en la nostra Política de Privacitat.

També seràs l’únic responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il.licita, nociva i/o perjudicial en altres llocs de tercers en el que puguis ser derivar des d’aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.

Com a responsble d’aquest lloc web catalunyaindependent.eu podrà interrumpir el servei de la pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera inmediata la relació si es detecta un ús de la web o de qualsevol dels seus serveis que s’oferten, que pugui considerarse contrari al que s’ha expressat en el present Avís Legal.

Propietat intelectual e industrial

La totalitat d’aquest lloc web (textos, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com la estructura, selecció, ordenació i presentació del seus continguts) es troba protegida per les lleis vigents sobre Propietat Intelectual e Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per ús personal i privat.

Com a titular d’aquest lloc web, catalunyaindependent.eu no garantitza que els continguts siguin precissos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per parts dels usuaris no infrinjeixi els drets de terceres persones. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus contingunts és responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, copia, cessió o redifussió, total o parcial, de la informació continguda en aquesta pàgina, sense importar la seva finalitat i el medi utilitzat, sense autorització previa de catalunyaindependent.eu

Enllaços o links

Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines que pertanyen a aquests tercers nohan sigut revisades ni son objecte de control per la nostra part, és per això mateix que catalunyaindependent.eu no podrà ser considerat responsable dels continguts d’aquests llocs web, ni de les seves mesures adoptades en termes de privacitat o tractament de caràcter personal o altres que es poguessin derivar.

Per tot això, et recomanem la lectura detenida de les condicions d’ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d’aquest lloc.

Limitació de responsabilitat

En l’exercici del seu dret com a titular d’aquesta web, t’informem de que catalunyaindependent.eu no es fa responsable en ningún cas del següent:

La calitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte desenvolupament ni la disponibilitat ni continuïtat del funcionament de la pàgina.

La existencia de virus, malware, programes maliciosos o nocius en continguts.

L’ús il.licit, nigligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.

La falta de licitud, calitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis a càrrec de tercers i posats a disposició dels usuaris d’aquest lloc web.

Dels danys que es podrien provenir de l’ús ilegal o indegut d’aquest blog.

Política de privacitat i Protecció de dades

Aquest lloc web cumpleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el que implica que, com a usuari, deuràs donar el teu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis posats a disposició en les seccions de la nostra pàgina.

Per això, en nom de la transparència I en l’exercici dels teus drets, el nostre deure és informarte sobre les dades personals que recabem, enmagatzemem i tractem, amb quina finalitat, tenint en qualsevol moment, la posibilitat de revocar lliurement el teu consentiment.

Tota aquesta informació la podràs trobar dins la nostre Política de Privacitat

Política de cookies

Tal i com t’informem només accedir a la nostra web, aquest lloc utilitza cookies propias i de tercers amb l’objectiu de proporcionar-te la millor experiència d’usuari i desenvolupar la nostra activitat.

En qualsevol moment, tindràs l’opció de configurar el teu navegador per desestimar l’ús d’aquestes cookies que, en algún cas, afectaràn la teva experiència d’usuari.

Per accedir a tota la informació completa sobre l’ús d’aquestes cookies dins d’aquest lloc web, la seva finalitat i la seva desestimació, pots consultar la nostra Política de cookies.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

El present Avís Legal es troba sotmès a la legislació espanyola vigent.

En cas necessari, davant de qualsevol tipus de controversia de caràcter legal, catalunyaindependent.eu i l’usuari, amb renúncia expressa en qualsevol altre fur, se sotmetràn als Jutjats i Tribunals de Barcelona per qualsevol controversia que puguera derivarse.

En el cas de que l’usuari tingués el seu domicili fora d’Espanya, catalunyaindependent.eu i l’usuari se sotmetràn, amb renuncia expressa en qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pots enviar-nos un correu electrònic a info@catalunyaindependent.eu.